خدمات راه دور

ارائه خدمات راه دور از طریق ارائه خدمات سلامت و اطلاعات بالینی با استفاده از فن آوری های مخابراتی.

این خدمات عبارتند از:

  • خدمات از راه دور پوست
  • خدمات از راه دور چشم
  • تله پاتولوژی
  • روانشناسی از راه دور

 

مراقبت پزشکی خانگی از راه دور

مزایا:

  • امکان ایجاد تماس ویدئو بین پزشکان و بیماران در منزل از طریق ستاپ باکس، تلفن همراه و رایانه
  • امکان انتقال اطلاعات پزشکی از طریق تلویزیون، تلفن همراه و رایانه
  • مراقبت از راه دور برای کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری خاص

 

 

مراقبت پزشکی سازمانی از راه دور

مزایا:

  • امکان ایجاد تماس ویدئو بین پزشکان و کارکنان از طریق کیوسک از راه دور، مستقر در شرکت ها و سازمان ها
  • نظارت مستمر بر سلامت کارکنان